Chao xìn cả nhà! Hai đứa mình vừa trở về từ miền Châu Âu xa xôi. Sau 15 ngày sml (ý là so much love) ở trời Tây không đẹp không ăn tiền, hôm nay bọn mình muốn chia sẻ một số kinh nghiệm từ khâu chuẩn bị đến khâu lên đường rồi tới khâu đi dìa. Nhưng bọn mình xin khuyến cáo trước luôn đây không phải bài viết dành cho những ai muốn du lịch hành xác. Nếu đã đặt mục tiêu đi trải nghiệm ở một...

Brands we work with