Hồi nào giờ hay nghe người ta biểu nhau, "Cần Thơ gạo trắng nước trong - Ai đi đến đó lòng không muốn dìa" mà chưa thực sự có thời gian dành cho Cần Thơ. Vừa rồi sắp xếp được công việc, bọn mình đã có chuyến đi ngắn ngày về Tây Đô, công nhận, đi không muốn dìa thiệt! Mời cả nhà xem thêm các điểm đến không nên bỏ qua trong bài nha!...

Brands we work with