Khi ngồi lên lịch trình cho chuyến đi tiếp theo thì team Away We Wow chợt nghĩ đến du lịch Vịnh Hạ Long hùng vĩ, mặc dù không phải là một địa điểm mới lạ nhưng anh Adrian và Sơn đã đi từ rất lâu trước đó rồi, khi cả hai còn rất trẻ, thậm chí là… còn chưa biết nhau. Nên lần này, cả bọn quyết định dắt tay nhau du lịch Vịnh Hạ Long với mục đích là lưu lại những kỷ niệm thiệt đẹp, mà ngờ đâu...

Brands we work with